■**1 vR I ông Landler I Ông gọi từ Los Angeles à ? ông lịch sự quá trang phục dân tộc thái

Phải vững chân đế ở lại.

Những tháng đầu tiên, đầu óc tôi luôn luôn diễn biến trong một hoạt động phiên dịch song hành : tôi suy nghĩ bằng.

Và sau vài tháng luyện tập tinh thần đã cho phép tôi suy nghĩ thẳng bằng tiếng Anh.

Hôm tiếp một nhóm kỹ nghệ gia Pháp ị tôi đã sung sướng phát hiện ra rằng mình đã quên mất một sô từ tiếng Pháp. Lĩnh lương tháng đầu tiên, tôi trích gửi cho chú Jean bôn nghìn đôla. Chú trang phục dân tộc thái đã gửi cho tôi một bức thư cảm ơn vối những lòi hoa mỹ nồng nàn trang phục dân tộc thái . Ong báo tin cho tôi biết sẽ bán căn nhà ỏ đường Cây Keo, sau đó bán một căn nhà của ông để chuyến về ỏ bò Biến.

Ong hỏi xem tôi có muốn xây một ngôi nhà đàng hoàng ở đó, nếu tôi có tiền ném qua cửa sổ – ỏng viết – hay không. Nêu tôi muôn, ông sẽ là người van hoa viet ỏ van hoa viet thuê ngôi nhà đó, và như vậy trong những chuyến về thăm châu Au sau này, ông có thể. Tôi có linh cảm rằng cuộc gặp mật giữa Angie và chú Jean của tôi sẽ không bao giò có. Tôi phải bảo toàn xứ sỏ của những câu chuyện thêu dệt của tôi. Nàng kể lại vối làng văn hóa các dân tộc việt nam bạn bè làng văn hóa các dân tộc việt nam và mòi họ.

Nếu có dịp du ngoạn châu Au thì xin hãy ghé chân tại Mesnil-le-Roi. Tôi có những giây phút mãn nguyện sâu sắc, những phút cực lạc tinh thần, những niềm vui đó làm tôi rạo rực. A ! Cuộc hội kiến không the nào quên vối ông Chủ tịch – Tổng giám đốc Trung tâm Hóa học quốc gia. Tôi đã tiến hành cuộc hội kiến theo từng bưỏc, bắt đầu là gọi người quản lý Công ty chúng tôi tại Paris. Y phải mất một lúc lâu mói xác định được ra tôi. Sau đó thì ông Chú tịch Trung tâm đă ỏ đầu dây bên kia. Ong ta rất lễ phép và không hay biết gì về tôi cả. ■**1
vR
I ông Landler I Ông gọi từ Los Angeles à ? ông lịch sự quá. Tôi rất vui lòng được nghe ông nói.

You might also like

Leave a Reply